Geachte Relatie,

Vanaf 1 maart 2017 gaan wij starten met een nieuw CRM/Software pakket en zijn wij genoodzaakt enkele wijzigingen door te voeren.

Omdat de administratie vanaf die datum volledig geautomatiseerd wordt en wij uw facturen correct kunnen afhandelen, is het voor ons noodzakelijk dat de door u ingediende factuur voldoet aan enkele minimale eisen.

Wij verzoeken u om deze wijzigingen te verwerken in uw administratie. Facturen die niet voldoen aan de hieronder gestelde voorwaarden, kunnen wij helaas niet behandeling nemen en zullen niet worden geaccepteerd/geretourneerd.

Facturen digitaal:

  • Wij kunnen vanaf 01-03-2017 alleen nog digitaal aangeleverde facturen verwerken/in behandeling nemen
  • Digitale facturen dienen als 1 PDF bestand te worden aangeleverd aan: facturatie@fiberplast.nl
  • 1 factuur per PDF bestand, eventuele bijlagen moeten als separaat PDF document worden aangeleverd
  • Uw digitale facturen dienen te zijn voorzien van het door ons bij opdracht aan u verstrekte inkoop/opdrachtnummer en referentie
  • I.v.m. de verwerking van uw factuur mag deze maar 1 opdracht/referentie bevatten
  • Facturen per post kunnen wij vanaf 01-03-2017 niet meer in behandeling nemen
  • Facturen die per post worden verstuurd, worden niet meer geaccepteerd
  • Facturen die naar een ander mail adres worden gestuurd dan facturatie@fiberplast.nl worden niet geaccepteerd
Als de facturen op de bovengenoemde wijze worden verstrekt, zorgt Fiberplast BV voor een
snelle afhandeling!

Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met ons op telefoonnummer 0512 544 503 of stuur een mail naar: info@fiberplast.nl

Dank voor uw medewerking!
Fiberplast BV