Circulair en biobased zijn momenteel populaire termen. Het is een tijd geleden begonnen met duurzaam. Echter dit is in de loop der jaren een containerbegrip geworden. Alles werd duurzaam: banken, verzekeraars, hotels, de overheid, noem maar op. Het begrip duurzaam heeft daardoor aan betekenis ingeboet. Vervolgens werd de term circulair bedacht. Het is vergelijkbaar met duurzaam, maar heeft veel meer inhoud. Circulair is per definitie duurzaam, maar andersom is dat niet altijd het geval. Helaas wordt de term circulair nu ook te pas en te onpas gebruikt, en opeens wordt recycling ook wel circulair genoemd. Maar is dit wel correct?

Om die vraag te beantwoorden, gingen we in gesprek met Walter Wieten  –  Directeur van de Fiberplast Group – over recycling, circulair en biobased.

HET VERSCHIL TUSSEN CIRCULAIR EN RECYCLING

Walter: “Circulair is veel meer dan recycling. Recycling heeft betrekking op afvalmateriaal van producten die aan het einde van hun levenscyclus worden omgevormd tot een ander, nieuw product, maar dan vaak van een mindere kwaliteit. In vaktermen heet dit downcycling. Een sprekend voorbeeld daarvan is opgebroken asfalt wat momenteel voornamelijk gebruikt wordt in de fundering van wegen als vulmiddel. Bij downcycling worden waardevolle grondstoffen hergebruikt in minder waardevolle producten. De waarde wordt gereduceerd.

Circulair betekent dat je het minimaal op hetzelfde niveau hergebruikt. Met een langere levensduur, producten hergebruiken waar dat kan en nieuwe producten maken van ‘afvalmateriaal’. Het credo hierbij is; “afval is grondstof”.  Het draait hierbij om verminderen, hergebruik én recycling. Helaas is nog niet elk product circulair. Fabrikanten en ontwerpers worden tegenwoordig gestimuleerd om de gebruikte onderdelen en grondstoffen ook na de levenscyclus van het product weer optimaal in te zetten.”

MEER AANDACHT VOOR BEWUST MATERIAALGEBRUIK?

“Er is steeds meer aandacht voor bewust materiaalgebruik, echter nog op kleinschalig niveau. Daarbij is het nadelig dat de consument inhoudelijk eigenlijk niet goed is voorgelicht. De consument heeft het gevoel dat als hij een circulair product koopt, het een laagwaardiger product is. Dat is jammer, want circulair vraagt om een brede kijk, maar ook om kennis. Tegenwoordig zijn de circulariteitsstappen zodanig geoptimaliseerd, dat er gelijkwaardige producten óf zelfs betere producten gemaakt kunnen worden. Helaas is dit voor de gemiddelde consument onbekend. We merken echter wel dat onze klanten, zoals architecten, aannemers en interieurbouwers meer kennis hiervan op doen vanuit interesse, vakliteratuur of via bijscholing. Daarnaast vragen zij ons ook dikwijls om meer over circulair én biobased te vertellen of de toepassingsmogelijkheden toe te lichten,” vertelt Walter.

LAGE AANDEEL BIOBASED MATERIALEN IN DE BOUW

Ook al komt er meer bewustzijn voor materiaalgebruik, het aandeel biobased materialen in de bouw is nog opvallend laag. Dat is teleurstellend. Wat is hiervan de oorzaak? “Het ligt aan de onbekendheid van de materialen en vaak de hogere prijs. Dit omdat biobased materialen arbeidsintensiever zijn om te produceren. In aanbestedingen wordt er wel steeds meer rekening mee gehouden, want er worden extra punten toegekend aan het gebruik van biobased en/of circulaire materialen (LEED & BREAAM). LEED kent een gebouw scores toe op onder andere materiaalkeuze en innovatie. En met BREAAM is het mogelijk om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. Biobased materialen hebben natuurlijk een veel minder zware belasting op het milieu. En dat is juist de bedoeling,” merkt Walter op.

UPB platen 500 x 500 nowood plaatmateriaal resysta

BIOBASED RIJSTVLIES PLAATMATERIAAL

NOWOOD is het nieuwe rijstvlies plaatmateriaal dat vrijwel volledig geproduceerd is uit biologisch materiaal, zo bestaat het uit 30% rijstvlies, 40% PVC, 20% Calciet en 10% additieven. Een goed alternatief voor het duurder wordende (hard)hout. Het is een biobased oplossing voor vele binnen- en buitentoepassingen. Walter: “We zien vele nieuwe toepassingen voor NOWOOD, zoals recent uitgevoerd: het rijstvlies verkeersbord en het hectometerbordje. Doordat de borden 100% circulair zijn, kunnen ze worden hergebruikt. Na beschadiging of het einde van de levensduur wordt het materiaal volledig ingezet voor een nieuw verkeersbord of hectometerbordje.”

100% CIRCULAIR – MATERIAAL INZAMELEN

Al het (on)bewerkte NOWOOD-materiaal, of het nu gaat om montageresten, schuurstof, zaagresten of materiaal van demontage, kan bij Fiberplast biobased B.V. (het officiële inzamelstation voor de Benelux) worden ingeleverd waarna het 100% wordt gerecycled. Hoe verloopt dit proces?

“We kunnen big bags aanleveren of een container ter beschikking stellen (meestal doen we dit bij grote projecten) waarin het schone, restmateriaal wordt verzameld. Zowel de big bags als de container(s) gaan vervolgens via ons naar de fabrikant voor herverwerking. Bij de fabrikant wordt het materiaal gesorteerd, gereinigd en vermalen. Daarna zijn er twee opties voor herverwerking:

  • het vermalen product kan in een klein percentage worden toegevoegd aan de gewone productiestroom (maximaal 15% recycling)
  • van het vermalen product kunnen bijvoorbeeld 100% recycling profielen gemaakt worden. Deze profielen zijn dan volledig van 2e Dat kan meerwaarde hebben in bepaalde projecten, want het materiaal is biobased én 100% recycling.

Zijn de ingeleverde materialen met het speciaal voor dit materiaal ontwikkelde Colour Concept op kleur gebracht, dan worden hiervan fundatieprofielen gemaakt voor uit het zicht. Ook al zijn ze niet direct zichtbaar, de producten zijn wel circulair én biobased.

Wij zijn hiermee één van de weinige bedrijven die een volledig circulaire oplossing kan bieden,” besluit Walter.

nowood made of resysta plaatmateriaal vloerprofielen gevelprofielen rijstcomposiet

Meer weten over NOWOOD? Vraag dan vandaag nog een proefmonster aan!