BREEAM – Met duurzaam en circulair scoor je punten!

Door middel van wetgeving en subsidies stimuleert de overheid de bouw steeds meer om circulaire en biobased materialen te gebruiken in nieuwbouwprojecten en grootschalige renovaties. Sinds 1 januari 2018 wordt er in het bouwbesluit niet alleen meer naar de EPC (energieprestatie van gebouwen) gekeken, maar ook naar de MPG (milieuprestatie gebouwen) als men het over duurzaamheid heeft. Met een MPG kan men aantonen dat er in projecten een bepaald percentage circulair bouwmateriaal is toegepast. Hoe hoger dit percentage hoe meer BREAAM-punten het oplevert. Een hoge duurzaamheid geeft meerwaarde aan een gebouw en zorgt in veel gevallen voor lagere operationele kosten.

fiberplast biobased logo biobased houtcomposiet buzon resysta rijstvlies

Hoe verkrijg je BREEAM punten?

Kort door de bocht: door kritisch te kijken naar de levenscyclusanalyse score (LCA) van de gebruikte materialen. Deze materialen samen zorgen voor een goede MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) score. Hoe lager de MPG-score, hoe beter. Dit zal resulteren in een hoger aantal BREAAM punten. Naast de meerwaarde voor het gebouw biedt het behalen van een hoog aantal punten ook financiële kansen ten aanzien van subsidies.

Welke rol kan Fiberplast hierin vervullen?

Fiberplast haar assortiment bestaat vrijwel uitsluitend uit materialen van gerecyclede afkomst die na gebruik weer volledig recyclebaar zijn (C2C). Wij hebben een uitgebreid assortiment van biobased en circulaire oplossingen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn Envirodeck composiet planken. Deze WPC profielen hebben een theoretische levensduur van ongeveer 50 jaar en zijn behoeven minimaal onderhoud. Vraag gerust naar de mogelijkheden die onze duurzame producten kunnen bieden ten aanzien van uw projecten.

solid deck galerij balkon

Begrippenlijst

C2C

Staat voor Cradle-to-Cradle (van wieg tot wieg), heeft met name betrekking op de herbruikbaarheid van producten. Producten die na gebruik volledig kunnen worden hergebruikt worden ook wel circulair genoemt. Hierdoor wordt er minder druk gezet op het produceren en winnen van nieuwe grondstoffen. Deze blijven dan als het ware over voor de volgende generaties.

LEED

Staat voor “Leadership in Energy and Environmental Design”, en is een certificatie- en evaluatiesysteem waarmee de duurzaamheidsprestatie van een gebouw kan worden bepaald. Het is in 1998 opgezet door de US Green Building Council en de meest gebruikte duurzaamheidstool in de Verenigde Staten.

Biobased

Producten die voor het grootste deel uit natuurlijke grondstoffen bestaan. Deze producten hebben met name de laatste 5 jaar een grote opkomst gemaakt in de Nederlandse markt. Het gaat vaak om producten die de mooie uitstraling van natuurlijke producten combineren met de duurzame voordelen van kunststof.

BREEAM

BREEAM is een methodiek die middels een puntensysteem inzicht geeft in de duurzaamheid en circulariteit van nieuwe en bestaande gebouwen. De naam staat voor Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Het wordt momenteel voornamelijk toegepast bij nieuwbouw en grootschalige renovatiewerkzaamheden. Het draait hierbij niet alleen om energiebesparing maar het totale plaatje ten aanzien van impact op het milieu. Het beoordeelt op dit moment 9 verschillende duurzaamheidscategorieën en is daarmee een integraal duurzaamheidskeurmerk te noemen. Voor meer informatie hierover kunt u de BREAAM website raadplegen.

LCA

De Levenscyclusanalyse (LCA) kijkt grondig naar de afkomst en toekomstmogelijkheden van een bepaald product, het wordt ook wel de wieg-tot-graf-analyse genoemd. Hiermee wordt de totale milieubelasting van een product bepaald over de gehele levenscyclus. Een goede LCA-score resulteert in een lagere MPG-score.

MPG

De MilieuPrestatie Gebouwen score weergeeft de milieubelasting van de gebruikte materialen die zijn toegepast. Hoe lager deze score, hoe lager de impact op het milieu en hoe duurzamer het gebouw. Veel aspecten in de MPG score worden bepaald in de LCA analyse. In het Bouwbesluit 2018 wordt grenswaarde gehanteerd van 1 euro/m2 BVO (bruto vloeroppervlakte) voor alle woningen en kantoren boven de >100m2.